Ettevõtte taust

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Mäetööstus
Mäetööstus
Töötlev tööstus
Töötlev tööstus
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Ehitus
Ehitus
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Veondus ja laondus
Veondus ja laondus
Majutus ja toitlustus
Majutus ja toitlustus
Info ja side
Info ja side
Finants- ja kindlustustegevus
Finants- ja kindlustustegevus
Kinnisvaraalane tegevus
Kinnisvaraalane tegevus
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Haldus- ja abitegevused
Haldus- ja abitegevused
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Haridus
Haridus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Muud teenindavad tegevused
Muud teenindavad tegevused
Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud kaupade tootmine ja teenuste osutamine
Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud kaupade tootmine ja teenuste osutamine