Tehnopol

Jätkusuutliku ettevõtte teekaart

Samm 1: Roheanalüüs ja küsimustik

Kuidas mõõta ettevõtte mõju järgmise 5 aasta jooksul?

Ettevõtetega vesteldes on selgunud, et valdavalt ei osata selgitada, mida rohepööre nende jaoks sisuliselt tähendab. Infot ja ka vastuolu on palju. Mida siis võtta aluseks jätkusuutlikuks ettevõtteks kasvamisel? Kuidas rohepööre ettevõtte jaoks praktikas käib? Mida teha esimesena, mida teisena ja mida üldse mitte teha? Millised tehnoloogiad on jätkusuutlikud, millised mitte? Palju see kõik maksma läheb?

Need on küsimused, millele „Jätkusuutliku ettevõtte teekaart“ aitab vastused leida.

Oleme tuvastanud, et keskkonnasõbralikuks ettevõtteks muutumise motivatsioone on neli:

1

Klientide surve

2

Seadusandlusest tulenevate riskide maandamine

3

Kulude kokkuhoid

4

Lisatulu teenimine

5

Konkurentsieelis

Järgnev küsimustik on „Jätkusuutliku ettevõtte teekaardi“ esimene samm ja üheks eelduseks ettevõtte rohepöörde elluviimisel – selle läbitegemine aitab koostada projektiplaani, ajakava, investeerimise plaani ja määratleda finantseerimise allikad.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 45 minutit.